טיפול זוגי


החיים בזוגיות ובמשפחה, הינם מרתון ארוך, העמוס באתגרים ושינויים לצד שגרה נמשכת. כל שלב במסלול החיים הזוגי, מזמן קונפליקטים ומשברים שונים, כגון: הקושי במעבר לחיי זוגיות ויצירת דיאלוג משותף, הקושי בשינוי והרחבת הקן המשפחתי, או ההסתגלות לחיי זוגיות נמשכים, השוחקים לעיתים. הקושי להתמודד יחד בהצלחה מול משברים אלו, מוביל פעמים רבות את בני הזוג לטיפול זוגי.
אני מאמינה כי מטרת הטיפול הזוגי הנה לסייע לבני הזוג להצליח להתמודד הן עם האתגרים הזוגיים הלא פשוטים, והן לסייע לכל בן זוג בנפרד לפתור חלק מהקונפליקטים והקשיים האישיים שלו, תוך העזרות בבן זוגו. טיפול פסיכולוגי זוגי מאפשר את הגברת השיח הזוגי, יצירת דיאלוג פתוח וכנה, הגברת היכולת של כל בן זוג להבין ולקבל את נקודת הראות של זולתו, לצד תמלול והגדרת הצרכים של כל אחד. בעזרת הטיפול, יכולים בני הזוג ללמוד להיות מובנים יותר לעצמם, להכיר את דפוסי הזוגיות אותם הם משחזרים באופן שפעמים רבות מקשה עליהם, וללמוד להיות אמפתיים, מבינים ורגישים יותר זה לזה.
דרך העבודה הטיפולית, נבנה אט אט מרחב זוגי, המאפשר מחד חתירה להתמודדות זוגית משותפת, ומאידך לכל אחד מבני הזוג למצוא את המיקום והמרחב הייחודיים לו.